RENGÖRINGSMEDEL

Produkterna är biologiskt nedbrytbara!

NY UNIVERSALCLEAN
  

En mycket aggressiv och miljövänlig vätska för borttagning av våta och intorkade färger.Fungerar för både grafiska och textilfärger. Spolas lätt av med vatten. Kan även användas att ta bort skuggbildningar.

EMULSIONSBORTTAGNING
 
Tar bort emulsion, mycket effektiv. Vätskan späds med 10 till 20 delar vatten. Kan bostas, sprutas på eller att ramen sänks ner i ett kar. Efter ett par minuter kan emulsionen spolas bort.

CITRO CLEAN 
 
Verkar mycket bra till limborttagning på framförallt paletter. En naturprodukt som ersätter farliga lösningsmedel. Flampunkt 45ºC.

VÄVÖPPNARE 32
 

Används för att hålla dukens maskor öppna eller att tvätta bort torkad färg och öppna maskorna. Inga problem att tejpa duken efter användning.